alapitvany 1200

Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogyan lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.”/Karácsony Sándor/

A Gothard Jenő Általános Iskola Szombathely kámoni városrészének kertvárosi környezetben elhelyezkedő iskolája. A 2012-ben 100 éves intézmény az Erdészeti Tudományos Intézet Kámoni Arborétuma és a herényi csillagvizsgáló szomszédságában található. Beiskolázási körzete Kámon és Herény. Kiváló szakmai háttér, folyamatosan megújuló infrastruktúra, digitális kultúra és innováció jellemzi intézményünket. Pedagógiai munkánk középpontjában tanulóink személyiségének harmonikus formálása és egyéni képességeinek fejlesztése áll.

Oktató-nevelő munkánk sajátos arculata

Pedagógiai munkánk meghatározó sajátossága, hogy a matematika tantárgyat emelt óraszámban, 5. évfolyamtól nívócsoportokban oktatjuk. Az 1. évfolyamtól lehetőséget biztosítunk az idegen nyelv tanulására, a szülők gyermekeiknek az angol vagy a német nyelvet választhatják. A legjobb nyelvi képességekkel rendelkezők 5. évfolyamtól nívócsoportos idegen nyelv tanulásával bővíthetik ismereteiket. Az emelt óraszámú matematika és idegen nyelvi képzésünk a tehetséggondozás kiemelt területei.

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése kéttanítós modell keretében működik, felzárkózásukat szakemberek segítik.

Az idei tanévtől bevezetésre került a Bringaakadémia tantárgy. A kerékpározás népszerűsítése mellett egy közlekedésbiztonsági program, ahol a kerékpáros közlekedésre nevelés jegyében a tanulóink közlekedési és kerékpárismeretet, kerékpáros túrázási ismereteket sajátíthatnak el a testnevelés órák keretében.

Az intézmény sajátosságaiból következően kiemelt terület a környezettudatos nevelés. Az iskola ez irányú tevékenységét több megtisztelő cím is jelzi: UNESCO Társult Iskola, ÖKO iskola, Madárbarát Kert cím. Iskolánk tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. A Madarász Suli szakkörünkkel csatlakozunk az egyesület programjaihoz. Az elméleti ismeretekre épülő és terepi gyakorlatokból álló szakkör legfőbb célja a természet szeretetére nevelés. Tanórákon és tanórán kívüli programokon nagy hangsúlyt helyezünk a tanulók ÖKO szemléletének formálására. Az UNESCO témahét, a 3. évfolyamon szervezett erdei iskola, közösségi programok és tevékenységek jól tükrözik az iskola ez irányú nevelő munkájának hangsúlyosságát. A természettudományos oktatásra kiemelt figyelmet fordító iskolaként nagy múltra tekint vissza a „Megsebzett bolygó” komplex természettudományi vetélkedő, amelynek résztvevői Vas megye általános iskolái.

A környezeti neveléshez szorosan kapcsolódik az egészségfejlesztő, egészséges életmódra, a sportra nevelő széles körű tevékenység, amely a szülők és az iskolakörnyéki városrész bevonásával indult útjára. Az egészségnevelési program kiemelt részét képező mindennapos testnevelés minden tanulónak egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A mindennapos testmozgást a testnevelés órákon túl a sportköri foglalkozások és tanfolyamok biztosítják. Az intézmény specialitása az úszás-vízilabda, valamint a labdarúgás (lányoknak is), a kézilabda, tenisz, asztalitenisz és a röplabda szakkörök működtetése. A komplex személyiségfejlesztés részeként nagy hangsúlyt helyezünk a művészeti nevelésre. A mindennapos testnevelés keretében a néptánc felmenő rendszerű bevezetése a mozgás mellett, a hagyományőrzés jegyében megismerteti a tanulókkal a magyar népi tánc alapjait. Az alsó tagozatosokból szervezett énekkar az éneklés közös élményével a rendezvények színvonalas megvalósításában is fontos szerepet játszik. A környezet és kézműves kultúra területen működő kerámia szakkör érdekes színfoltja az iskolai tehetséggondozásnak, a speciális képességfejlesztésnek és a tanulói személyiségfejlesztésnek. Korszerűen felszerelt iskolai könyvtárunk változatos rendezvények és programok színtere.  A zenei művészeti nevelést szolgálja, hogy az intézmény helyet biztosít a tanulók zenei alapfokú művészeti oktatásához.

Diákjaink eredményes szereplői a különböző szintű tanulmányi, műveltségi és sportversenyeknek.

Folyamatosan megújuló tantermeink mellett 3 informatikai szaktantermünk van a legmodernebb technikával felszerelve. A könyvtár a hatékony tanulás és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében a hagyományos könyvtárhasználat mellett adatbázisával lehetőséget biztosít az online kölcsönzésre is.

 A Korszerű Iskoláért Alapítvány éves szinten milliós nagyságrendben támogatja oktató – nevelő munkánk tárgyi feltételeinek korszerűsítését és bővítését.

 A Gothard Diáksport Egyesület az iskolai sporttevékenység területén járul hozzá a magas szintű szakmai munka feltételeinek megteremtéséhez.

 A Szülői Szervezet támogatásával minden évben megrendezésre kerül a szülő-nevelő bál, melynek bevételét rendezvények szervezésére, tanulók jutalmazására fordítjuk.

Minden pályázati lehetőséget megragadunk az innovatív fejlesztések érdekében.

Az iskolai diákönkormányzat aktívan részt vesz programok szervezésében és felkarolja a jótékonysági akciókat.

Az intézményben folyó magas színvonalú oktató – nevelő munkát kiváló szakmai felkészültséggel rendelkező, önmagát folyamatosan képző, gyermekszerető pedagógusok látják el. Fontosnak tartják önmaguk és munkájuk fejlesztését, nyitottak és empatikusak. Rendelkeznek azzal a tudással, amely a Pedagógiai Programban meghatározott célok eléréséhez szükséges. A gyermekközpontúság, a szakmai felkészültség és a türelem biztos alapját képezi az iskolában folyó hatékony, eredményes munkának.

Azon munkálkodunk, hogy tanulóinknak az iskolában eltöltött 8 év során sok felejthetetlen közösségi élményben legyen részük, és megalapozzuk azt a tudást, amelynek birtokában sikeres felnőttekké válhatnak.

.

Közzétételi lista

Különös közzétételi lista

Itt  Itt  olvasható
 
COVID 19 adatok:
Fertőzöttek száma:
Dolgozók száma: 3
Gyerekek száma: 1

Dokumentumok

Itt letöltheti, vagy online olvashatja dokumentumainkat, .pdf kiterjesztésben. Kérjük, kattintson a megfelelő címre.

Elérhetőség

Cím: 9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 10.

Titkárság: +3620 4272526

Igazgatóhelyettesi iroda: +3620 4271054

Fax: +3694 505-670

email: kamon kukac gothardiskola.hu

 

Korszerű Iskoláért Alapítvány

 Számlaszámunk: 11747006-20118147
Adószámunk: 19246640 - 1 - 18
A Korszerű Iskoláért Alapítvány éves szinten milliós nagyságrendben járul hozzá az iskolai infrastruktúra fejlesztéséhez.
Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy az elmúlt tanévben iskolánk alapítványának ajánlották fel személyi jövedelemadójuk egy százalékát!
 
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és , szöveg, amely így szól: „A Korszerű Iskoláért Alapítvány éves szinten milliós nagyságrendben járul hozzá az iskolai infrastruktúra fejlesztéséhez. Adószámunk: 19246640-1- 19246640-1-18 18 1 1% % Számlaszámunk: 11747006-20118147 KÃSZÖNJÜK!”
 
 

tanulmanyi

sport

ETKEZES 4

etlap 3

kreta 2

classroom 2

TANEV RENDJE 2

dokumentumok 2