tel: +36204272526konyvtar logofb logo  foto logo 50youtube logo  kreta logo
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiadványát tesszük közzé honlapunkon, mely a szülőknek és a diákoknak ad néhány útmutatót. A kiadvány .pdf formátumban ITT letölthető.
Tartalomjegyzék:

Az iskolakezdésről ........................................................................................................... 6
Mikor kezdődik a 2013-14-es tanév? .............................................................................. 6
Kell-e tartanom attól, hogy megszűnik az iskola nyáron, ahová beírattam a gyermekemet? ................................................................................................................. 6
Ha az én gyermekem augusztus 31-én lett 6 éves, de az osztályba olyanok is jönnek, akik már közel 8 évesek, az életkorból adódó esetleges problémákat hogyan fogják kezelni, megoldani a pedagógusok?................................................. 6


A Nemzeti alaptantervről és a kerettantervekről ......................................................... 7
Mi az a Nemzeti alaptanterv, és miért olyan fontos? .................................................. 7
Hogyan vezetik be az új Nemzeti alaptantervet? ....................................................... 7
Miért fontos a kerettanterv?............................................................................................ 7
Hol kapok bővebb információt az új kerettantervekről? ............................................ 8
Konkrétan mit fognak oktatni az egyes iskolákban? ................................................... 8
Van-e lehetősége az egyes iskoláknak a kiadott kerettantervtől való eltérésre? .. 8
Hol lehet tájékozódni az egyes iskolák helyi tantervéről? ........................................... 9
Kiváltható-e az előírt mindennapos testnevelésóra egyéb, mozgáshoz kapcsolódó foglalkozásokkal, különórákkal? ............................................................... 9
Az újonnan bevezetett tantárgyak (hittan, illetve hit- és erkölcstan), illetve némely tantárgy óraszám-növekedése (mindennapos testnevelés) miatt lesz olyan tantárgy, amiből kevesebb órája lesz a gyermekemnek? .............................. 9
Kiknek lesz mindennapos testnevelésórája? ................................................................ 9
A hit- és erkölcstanoktatásról ....................................................................................... 10
Mely évfolyamokon lesz kötelező az erkölcstan, vagy a helyette választható hit- és erkölcstanoktatás? .................................................................................................... 10
Mi a különbség az erkölcstan, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan között? .............................................................................................................................. 10
Tanévkezdő EMMInens 4
Jelent-e valamilyen különbséget a későbbi előmenetel szempontjából az, hogy ki mit tanult? .................................................................................................................... 10
Lehet-e tanév közben a tantárgyválasztáson módosítani?..................................... 11
Lehet-e a hit- és erkölcstanórát iskolán kívül megtartani? ....................................... 11
A hit- és erkölcstant választó tanulóknak kell-e templomba járniuk vasárnaponként? ........................................................................................................... 11
Egy iskolában vagy osztályban több egyház is tarthat hittanórát? Mit tehetek, ha az általunk preferált vallási közösség nem tart hittanórát? ...................................... 11
A 16 óráig kötelező iskolában tartózkodásról ............................................................ 12
Valóban kötelező lesz minden általános iskolásnak 16 óráig az iskolában tartózkodnia? .................................................................................................................. 12
Szeptembertől tényleg megszűnik a napközi? ........................................................... 12
16 óra után kiteszik a gyermeket az iskolából? .......................................................... 12
A diákok jogairól és kötelezettségeiről ....................................................................... 13
Hány napot hiányozhat a diák egy félévben szülői igazolással? ............................ 13
Hány igazolatlan óra után veszik el a családi pótlékot és mennyi időre? ............. 13
Mennyi osztálypénzt szedhetnek az iskolában? ......................................................... 13
Kötelezhető-e a diák iskolaköpeny viselésére? .......................................................... 14
A közösségi szolgálatról ................................................................................................ 14
Mi az a közösségi szolgálat? ......................................................................................... 14
Hol végezhető közösségi szolgálat? ............................................................................ 14
Mikor és mennyi időre kell közösségi szolgálatot végezniük a diákoknak? ............ 15
Teljesíthető-e nyáron a közösségi szolgálat? .............................................................. 15
Hol lehet bővebb információhoz jutni a közösségi szolgálattal kapcsolatban? ... 15
A tankönyvekről ............................................................................................................ 15
Valóban ingyenessé válik-e a tankönyvellátás? ....................................................... 15
Tanévkezdő EMMInens 5
A 2-8. évfolyamokon az eddig ingyenességre jogosult tanulóknak mostantól fizetniük kell? .................................................................................................................... 16
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a térítésmentességre nem jogosult tanulók szüleinek csekket küldött a tankönyvek árának befizetésére. Meddig lehet befizetni a csekket? ....................................................................................................... 16
Lehet-e utalvánnyal fizetni a tankönyvekért? ............................................................ 16
Hol lehet átvenni a tankönyveket? .............................................................................. 16
A diákigazolványról ...................................................................................................... 17
Mi a diákigazolvány igénylésének folyamata? ......................................................... 17
Mennyibe kerül az igénylés? ......................................................................................... 17
Mennyi idő alatt készül el az igazolvány? ................................................................... 17
Mi történik, ha nem készül el tanévkezdésre az igazolvány? ................................... 17
Hogyan lehet meghosszabbítani a már meglévő igazolvány érvényességét? .... 18
Hol található további információ a diákigazolványról? ........................................... 18
A Köznevelési Hídprogramokról ................................................................................... 18
Mi a célja a Köznevelési Hídprogramoknak? ............................................................. 18
Kik vehetnek részt a Köznevelési Hídprogramokban? .............................................. 18
Mely intézményekben indulnak szeptembertől a Köznevelési Hídprogramok? .... 19
Milyen tantervvel indulnak a Hídprogramok? ............................................................ 19

Elérhetőség

Cím: 9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 10.

Titkárság: +3620 4272526

Igazgatóhelyettesi iroda: +3620 4271054

Fax: +3694 505-670

email: kamon kukac gothardiskola.hu
gj logo

 

Közzétételi lista

Különös közzétételi lista

Itt  olvasható
 
COVID 19 adatok:
Fertőzöttek száma:
Dolgozók száma: 0
Gyerekek száma: 0

Dokumentumok

Itt letöltheti, vagy online olvashatja dokumentumainkat, .pdf kiterjesztésben. Kérjük, kattintson a megfelelő címre.

UNESCO Társult Iskola

2013 óta az UNESCO Társult Iskolák hálózat tagkai lettünk. 

Az eddigi projektjeink, eredményeink ITT találhatók.
 

unesco logo