konyvtar logofb logo    foto logo 50youtube logo  kreta logo 
Tisztelt Szülők!
 
Itt olvashatnak majd minden olyan eseményről, ami a jövő tanév beiskolázásával kapcsolatos.  
 
Szülői értekezlet leendő elsőseink szüleinek: 2014. május 26. hétfő 17:00
A felvett tanulóinkat postán kiértesítettük.
1.a osztályfőnöke: Sinkáné Timár Andrea
1.b osztályfőnöke: Némethné Gergácz Anita
1.c osztályfőnöke: Sütőné Gyarmati Bernadett
 
 

A beiratkozás napjai: 2014. április 28-29-30. (hétfő-szerda) 8.00 – 18.00 óra között.  

A beiratkozáshoz mindenkinek hozni kell:

- születési anyakönyvi kivonat

-  jelentkezési lap INNEN LETÖLTHETŐ (helyszínen is biztosítjuk)

-  lakcímkártya (a gyermek nevére kiállított, személyi azonosítót tartalmazó és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Lakcím hiányában tartózkodási helyet kell igazolni)

-  óvoda igazolása /oktatási azonosítóval/ az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről

-  szülői nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy erkölcstan tantárgy választására vonatkozóan  INNEN LETÖLTHETŐ (helyszínen is biztosítjuk)

-  a gyermek egészségügyi kiskönyve (oltási könyv)

 

Ha rendelkezik a következő dokumentumokkal, kérjük hozza magával:

-         a nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat szakértői véleménye

-         a szakértői bizottság szakvéleménye

-         nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet szerint, amely 2014. március 14-től lép hatályba (elvált szülők esetén)  ITT LETÖLTHETŐ (helyszínen is biztosítjuk)

-         rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozata

 

A beiratkozáskor a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházi jogi személy képviselője is jelen lehet, a szülőnek – igény esetén – a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat.

A járási tisztifőorvos kérése, hogy a beíratásnál a szülő mutassa be a gyermek oltási könyvét az iskola védőnőjének.

A döntés elvei:

- kötelező felvenni a körzetes gyermeket (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely),

- további üres férőhelyek esetén székhely településen lakó nem körzetes gyermek (HHH-HH, majd továbbiak),

- Más településen lakó nem körzetes gyermek (HHH-HH, "majd továbbiak").

- A „majd további” gyermekek felvételének szempontjai – különleges helyzet:

        a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,

        b) testvére az adott intézmény tanulója,

        c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található,

        d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

Szülők értesítése a döntésről:

Az elutasításról az iskola igazgatója határozatot hoz, a  felvételről  írásban tájékoztatja a szülőket.

Az iskola a határozatokat, illetve a felvételről szóló tájékoztatásokat 2014. május 12-ig küldi meg a szülőknek.

 
________________________________
 

Önök már bizonyára értesültek arról, hogy lehetőségük lesz arra, hogy válasszanak:  gyermekük számára szeptembertől az iskola pedagógusai által tartott ERKÖLCSTAN tantárgy oktatását vagy az „egyházi jogi személy” által tartott HIT-ÉS ERKÖLCSTAN oktatását igénylik-e. Tájékoztatjuk arról, hogy a napjainkban született törvényi változásokkal összhangban a beiratkozás napján arra is megkérjük majd Önöket, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mit választottak gyermekük számára. Amennyiben a hit-és erkölcstan oktatását kérik, úgy arról is nyilatkozniuk kell majd, hogy mely felekezet hitoktatását választják.

A tudatos döntés megkönnyítése– és jogszabályi kötelezettségünknek teljesítése – érdekében 2014. március 10-én 16:30-tól iskoláinkban az Önök számára tájékoztatást tartanak az egyházak képviselői.
________________________________
 
 
Változtak iskolánk körzethatárai:  

Gothard Jenő Általános Iskola(9700 Szombathely, Benczúr Gy. u. 10.)

Beiskolázási körzete: Bajnok u., Barabás M. u., Benczúr Gy. u., Bertalanffy M. u., Béke tér, Békefi A. sétány, Brigád u., Csikor E. u., Csók I. u., Farkas K. u., Galamb u., Görgey A. u., Haladás u., Herman O. u., Hóvirág u., Kalló u., Kaposi J. u., Kert u., Levendula u., Mészáros J. u., Muskátli u., Nagyszombat tér, Nefelejcs u., Németh L. u., Pipacs u., Prága u., Rezeda u., Rumi R. I. u., Saághy I. u., Senyefai u., Szabadnép u., Szabó I. u., Szegfű u., Szent Imre herceg útja, Szerb A. u., Székely B. u., Temető u., Tolnay S. u., Tulipán u., Uzsoki u., Vadrózsa u., Vajdahunyad tér,  Várkonyi I. u.,  Veres P. u.,  Vízöntő u.

 
2014. február 22. (szombat) 900-1100 Iskolanyitogató az óvodás gyerekeknek

845-900 Érkezés

900-915 Köszöntés, csoportok alakítása a tornateremben

915-1045 Játékos foglalkozások

1045-1100 Sport- és táncbemutatók a tornateremben

1100 Kötetlen beszélgetés, hazaindulás

 

2014. február 27. (csütörtök) Nyílt tanítási nap a leendő 1. osztályosok szülőinek

1. óra 800-845 Tanítási óra megtekintése:

földszint  4.a Sinkáné Tímár Andrea

földszint  4.c Némethné Gergácz Anita

2. óra 855-940  Tanítási óra megtekintése:

földszint 4.c Sütőné Gyarmati Bernadett

földszint 2.a – német nyelv – Vargáné Nagy Zsófia

tornaterem –mozgásfejlesztés - Kelemen Tibor 

3. óra 955 Általános tájékoztatás az ebédlőben

1200-1300 Nyílt vízilabda edzés a Fedett Uszodában

 
 
2014. május 26. hétfő: Szülői értekezlet, leendő elsőseink szüleinek
 
 
Iskolánkről néhány bemutatkozó mondat:

Iskolánk a kámoni városrészen, csendes, kertvárosi környezetben található. A kiváló szakmai és infrastrukturális háttérrel rendelkező intézményünk 2013-ban elnyerte az” UNESCO Társult Iskola” címet.

Kiemelt nevelési területeink: környezettudatos nevelés, egészségfejlesztés

Sportolási lehetőségek: úszás-vízilabda, tenisz, néptánc, futball (lányoknak is), röplabda, kézilabda (fiúknak is)

Speciális képzések: néptánc, rock and roll, madarász-suli, furulya, szolfézs, gépírás

Lehetőségük van diákjainknak a matematikát és az idegen nyelvet emelt óraszámban tanulni.

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése kéttanítós modell keretében történik, felzárkózásukat speciális szakemberek segítik.

Jól felszerelt informatikatermek, digitális taneszközök, új, korszerű könyvtár- 24 órás online szolgáltatással- áll a gyerekek rendelkezésére.

Diákjaink számára természetvédelmi táborokat, ásványgyűjtő túrákat és erdei iskolát szervezünk.

Nevelő-oktató munkánkról honlapunkon további információkhoz juthatnak.

 

Elérhetőség

Cím: 9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 10.

Titkárság: +3620 4272526

Igazgatóhelyettesi iroda: +3620 4271054

Fax: +3694 505-670

email: kamon kukac gothardiskola.hu
gj logo

 

Közzétételi lista

Különös közzétételi lista

Itt  olvasható

Dokumentumok

Itt letöltheti, vagy online olvashatja dokumentumainkat, .pdf kiterjesztésben. Kérjük, kattintson a megfelelő címre.

UNESCO Társult Iskola

2013 óta az UNESCO Társult Iskolák hálózat tagkai lettünk. 

Az eddigi projektjeink, eredményeink ITT találhatók.
 

unesco logo