Figyelem! Új ablakban nyílik meg. 

2012. január 1-től megváltozott a diákigazolványok igénylésének rendje. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint diákigazolványok a Nemzeti Egységes Kártyarendszer keretében kerülnek kiadásra. 

A megváltozott igénylési rendben a diákigazolványhoz szükséges fényképet az Okmányiroda készíti el. Az arckép és az aláírás adatainak felvételezéséhez időpontot kell foglalni személyesen (Okmányiroda, vagy Ügyfélszolgálat), telefonon (94/520-361), vagy elektronikusan awww.szombathely.hu honlapon. 14 év alatti gyermek esetén az ügyintézésnél szükséges a szülő, törvényes képviselő jelenléte is. Be kell mutatni a gyermek személyi igazolványát, útlevelét vagy a születési anyakönyvi kivonatát, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló okmányt.

A gyermeket a szülője, törvényes képviselője vigye a fényképezésre, mert be kell mutatni:

-a gyermek személyi igazolványát. útlevelét vagy a születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját

- a szülő személyi igazolványát vagy útlevelét.

A fényképezésről az okmányiroda igazolást ad ki.

Az Okmányiroda az igénylő adataival és arcképével adatlapot ("NEK-adatlap") nyomtat. Az igénylő ezzel az adatlappal kezdeményezheti a diákigazolvány kiállítását a gyermekkel, tanulóval jogviszonyban lévő iskolában. A diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díjának beszedése (várhatóan 1400 Ft), az elkészült diákigazolvány kiadása és érvényesítése is az iskolákban történik.

Leendő elsősöknek:

Abba az általános iskolába kell benyújtani, ahova a gyermek felvételt nyert:

- az okmányiroda igazolását a fényképezésről

- az eljárás igazgatási díját (1400 Ft-ot)

Oszd meg a cikket:
FaceBook  Twitter